slideshow baner

slideshow baner

Aktualizacja: | 02.05.2013 | autor: W. Sosnowski

Przetarg na organizację kursu "ABC OBSŁUGI KOMPUTERA"

Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia szkolenia "ABC OBSŁUGI KOMPUTERA" dla Uczestników Projektu "Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.2, 7.2.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie BIP

Aktualizacja: | 30.04.2013 | autor: W. Sosnowski

Przetarg na usługi cateringowe

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla Uczestników Projektu "Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.2, 7.2.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie BIP

Aktualizacja: | 01.03.2013 |

W ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Kierownika Projektu.
Zapytanie ofertowe


Prowadzimy szkolenia:
 • Kierowca zawodowy
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 • Kucharz małej gastronomii
 • Telemarketer
 • Pracownik obsługi hotelowej z językiem angielskim
Oferujemy :
 • Stypendia szkoleniowe
 • Płatne staże
 • Kurs obsługi komputera
 • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
Zapewniamy :
 • Zwrot kosztów przejazdu na miejsce szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Poczęstunek w trakcie zajęć aktywizacyjnych i szkoleń