slideshow baner

slideshow baner

Aktualizacja: | 29.01.2014
B.Tomach

W ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Kierownika Projektu.

Szczegółowe informacje w pliku ---> Zapytanie ofertowe

Aktualizacja: | 01.10.2013

W ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Kierownika Projektu.
Zapytanie ofertowe

Aktualizacja: | 16.07.2013

W dniach 6.06 - 15.07 odbył się kurs "ABC obsługi komputera" dla Uczestników Projektu.

Podczas 152 godzinnego szkolenia Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu:

Budowa komputera i obsługa komputera w systemie Windows

Edytor tekstu MSWord

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Sieć internetowa i jej możliwości

Praktyczne zastosowanie komputera w aspekcie szukania pracy.

Uczestnicy Projektu zdali egzamin i uzyskali zaświadczenia o ukończonym kursie.

Zajęcia odbywały się na terenie miasta Przemyśl

Aktualizacja: | 23.04.2013

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE"

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Udziału w Projekcie” Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnie” osoby zakwalifikowane zostają uczestnikami po podpisaniu umowy udziału w projekcie. Podpisanie umowy nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu ul Topolowa 7 dla kursów A, B, C w dniu 30.04.2013 o godz. 9 i 11 oraz dla kursów D,E,F w dniu 06.05.2013 o godz. 9 i 11 .

Uwaga! Nie podpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacja z udziału w Projekcie „WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE”.

Informacje pod telefonem: 516 715 229, 506 034 617

Aktualizacja: | 22.04.2013

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 19.04.2013r zakończyła się rekrutacja do projektu: "Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie"

Wyniki rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej w dniu 23.04.2013r.

Aktualizacja: | 02.04.2013

Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 2.04.2013r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu: "Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie"

serdecznie zapraszamy do punktów rekrutacyjnych w:

 • GOPS BIRCZA

 • GOPS DUBIECKO

 • GOPS FREDROPOL

 • WORD PRZEMYŚL
 • Regulamin i formularz rekrutacyjny dostępne są w zakładce rekrutacja.

  Zamiejscowe punty rekrutacyjne otwarte będą w godzinach od 10 do 17

  Aktualizacja: | 21.06.2013

  W ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Kierownika Projektu.
  Zapytanie ofertowe

  Aktualizacja: | 01.03.2013 08:30

  W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu nr WND-POKL.07.02.01-18-109/12 "Wsparcie szkolenie staż zatrudnienie" - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie rekrutację do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

  Rekrutacja do projektu będzie trwała 4 tygodnie a jej termin zostanie podany po podpisaniu umowy z WUP w zakładce aktualności.

  Projekt przewidziany jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek bezrobocia, ubóstwa lub niepełnosprawności z gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko


  Prowadzimy szkolenia:
  • Kierowca zawodowy
  • Magazynier z obsługą wózków widłowych
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
  • Kucharz małej gastronomii
  • Telemarketer
  • Pracownik obsługi hotelowej z językiem angielskim
  Oferujemy :
  • Stypendia szkoleniowe
  • Płatne staże
  • Kurs obsługi komputera
  • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
  Zapewniamy :
  • Zwrot kosztów przejazdu na miejsce szkolenia
  • Materiały szkoleniowe
  • Poczęstunek w trakcie zajęć aktywizacyjnych i szkoleń